(PDF) ALEXANDRE DUMAS | Nika Vero - tdvauto.ro

Intalnirea barba ilor Alencon. Transcript

M-am pus aşadar pe citit vreo sută de lucrări de ocultism şi parapsihologie, fascinat de descrierea a tot felul de miracole şi — ca atâţia alţii — gata să cred în ele.

 • Femeie singura caut barbat svrljig
 • tdvauto.ro - Only the Best Free Live Cams
 • (PDF) ALEXANDRE DUMAS | Nika Vero - tdvauto.ro
 • Lista, deşi foarte lungă, este desigur mult prea scurtă pentru a constitui
 • Site ul de dating catolic
 • Calaméo - Magicienii - Gerard Majax
 • Z-Library single sign on
 • Николь глядела на, что ты.

Numai Intalnirea barba ilor Alencon, în decursul călătoriilor mele de tânăr student, am avut prilejul să Intalnirea barba ilor Alencon mai mulţi maeştrii ai bizarului îndrăcit — dacă-mi este îngăduit să spun aşa —, de seducători şi carismatici, pricepuţi în câteva scamatorii, dar incapabili să reproducă în faţa mea miracolele prin care îşi cuceriseră faima.

Alţii, ce trişau în chip flagrant, mi-au apărut ca nişte şarlatani lacomi de bani. Am urmat aşadar cursurile Institutului de Psihologie de la Sorbona şi totodată, din plăcere, m-am exersat în prestidigitaţie. Treptat, arta magiei m-a acaparat şi cu toate că psihologia, sub toate aspectele ei, a rămas pentru mine o pasiune, am devenit iluzionist.

Producându-mă în lumea întreagă, am continuat să-i vizitez pe magicieni, pe vrăjitori şi pe mulţi alţi taumaturgi celebri. Am descoperit că nu sunt nimic altceva decât nişte fascinanţi scamatori.

Intalnirea barba ilor Alencon

Fenomenul nu este nou. Încă din zorii omenirii personaje ieşite din comun — şi pline de îndrăzneală — speculează nevoia de miraculos inerentă oricărei făpturi umane zăvorâte în contingentul vieţii cotidiene.

Cititorul va face cunoştinţă în această carte cu o întreagă galerie de astfel de personaje cum nu se poate mai pitoreşti şi care s-au manifestat cu începere din evul mediu şi până în zilele noastre.

Intalnirea barba ilor Alencon

Pentru a descoperi secretul Intalnirea barba ilor Alencon lor înşelătorii, mi-am proiectat metodele de investigare în istorie. Timp de doi ani, am colaborat în acest Intalnirea barba ilor Alencon cu prietenul meu Emmanuel Haymann, scriitor şi istoric.

De fiecare dată când construiam o teorie despre faţa ascunsă a vreunui miracol relatat de cronicari sau transmis prin tradiţie, Emmanuel cerceta cu de-amănuntul contextul epocii. Astfel, am putut reconstitui genialele pregătiri ale alchimiei medievale, escamotajele neruşinate ale vrăjitorilor-consilieri regali din secolele ce-au urmat, precum şi feericele escrocherii ale marilor cavaleri ai lumii invizibilului Fiecare epocă avându-şi moda sa paranormală şi evenimentele sale miraculoase specifice, vedem cum, încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, căutarea pietrei filosofale este abandonată în favoarea binefacerilor magnetismului, a puterilor hipnotice exercitate de noile eminenţe cenuşii a lumii de dincolo, accesibilă prin mijlocirea meselor rotitoare.

Spiritismul şi ocultismul invadează saloanele, dar inspiră totodată, e adevărat, şi căutări medievale mai serioase. Astfel, după ce Victor Hugo l-a auzit pe Shakespeare vorbindu-i prin picioarele mesei iar Conan Doyle renunţa la al său Sherlock Holmes pentru a se consacra unor elucubraţii ezoterice, Sigmund Freud utilizează hipnoza în scopuri medicale.

Ştiinţa progresând, s-ar fi putut crede în mod logic că secolul al XX-lea nu-i va mai îmbogăţi pe Intalnirea barba ilor Alencon de miracole.

Cu fiecare sfârşit de mileniu, oamenii îşi regăsesc temerile ancestrale şi au nevoie de profeţi, fie ei şi mincinoşi. Dar acum nu trebuie să mai răsfoieşti străvechi cărţi de vrăjitorie: epoca actuală mi-a oferit frumoase şi teribile confruntări cu aceşti neguţători de iluzii, deşi discreţia şi prudenţa m-au obligat să schimb, în această carte, câteva nume de persoane şi locuri.

Şi totuşi, în paginile ce urmează, îi demistificăm cu severitate pe aceşti fabricanţi de vise doar când ei riscă să pună în pericol sănătatea fizică şi psihică a celor creduli, pretinzând că au puteri mai mari decât orice medic sau aureolându-se cu virtuţile rigorii ştiinţifice.

Departe de noi gândul de a afirma sus şi tare că misterul nu există, iar dacă într-o bună zi mi s-ar propune un fenomen inexplicabil apărut fără nici un trucaj, aş fi primul care aş crede în el, aşa cum mi s-a întâmplat în tinereţea mea.

Nu demistificarea e importantă în această carte, ci, dimpotrivă, mistificarea: ciudata influenţă a tuturor acestor fabuloşi actori ai iraţionalului, destinul Intalnirea barba ilor Alencon romanesc, înspăimântătoarea şi uneori primejdioasa lor putere, precum şi delirul mulţimilor în faţa ei, de la cel mai credul mic- burghez, până la cei mai de seamă poeţi, oameni politici şi chiar, uneori, savanţi. Dar nu-i şi ăsta un miracol? Ea se amalgamează pe dată cu bucăţica de metal aflată pe fundul vasului, dându-i sclipiri argintii.

Intalnirea barba ilor Alencon

Domnul Cramoisy pare fascinat. Această transmutare alchimică i se părea până acum o legendă şi nimic mai mult. Ne aflăm în anul şi regele Carol al VI-lea, ajuns la majorat, vrea să ia în mână frâiele guvernării, să pună putină ordine în stat Intalnirea barba ilor Alencon să curme, în sfârşit, neorânduiala şi corupţia. El a ordonat, între altele, să se cerceteze originea averii vestitului Nicolas Flamel, un supus ciudat, care cheltuieşte adevărate averi pentru construirea de biserici şi ajutorarea săracilor.

De unde are atâţia bani? Primind însărcinarea de a descoperi cât mai repede sursa acestei comori inepuizabile, nobilul Cramoisy nu-şi închipuise că va putea asista la o ceremonie tainică.

feval-paulmanusa-de-otel - ID:5c10e08ef

Până atunci, funcţia sa de raportor nu-i îngăduise decât să se cufunde în dosare uriaşe, să asculte plângeri şi să facă lumină în tot felul de afaceri negustoreşti pledate în faţa Curţii. Personajul ce se află în fata sa şi care face acum tot felul de manevre ciudate pentru a fabrica aur cu singurul scop de a uşura nefericirea semenilor săi n-a stat nici o clipă pe gânduri: l-a invitat în casa sa de pe strada Marivaus, spre a asista la miracol. Alchimistul i-a cerut doar să vină într-o seară cu lună plină, pentru ca rezultatul experienţei să fie cât mai bun.

Domnului Cramoisy îi trec prin minte o mulţime de întrebări, dar nu îndrăzneşte să întrerupă ritualul piosului savant.

Intalnirea barba ilor Alencon

El acceptă întru totul cele câteva explicaţii date de maestru, ale cărui lămuriri sunt, de altfel, scurte şi lapidare.

În timp ce face diferite operaţii fizice indispensabile, Nicolas Flamel precizează totuşi că alchimia nu reprezintă pentru el căutarea vulgară a mijlocului de Intalnirea barba ilor Alencon face aur şi de a se îmbogăţi.

Pentru un spirit elevat, a găsi piatra filosofală înseamnă a descoperi taina esenţială a naturii, a unităţii şi a legilor sale. Înseamnă a deţine înţelepciunea desăvârşită. A întemeia spitale, a face cimitire, a-i ajuta pe cei săraci în toate împrejurările sunt fapte la îndemâna oricui a descoperit această taină, dar scopul superior este cu totul altul: e nemurirea, ce poate fi cucerită prin triumful spiritului asupra materiei, prin transmutarea a ceea ce este omenesc în ceea ce este divin.

Nicolas Flamei se întrerupe Intalnirea barba ilor Alencon vorbire şi, pentru a răci cele opt bucăţele de metal aflate în tiparul lor, pune în mişcare nişte foale. Operaţia pare a fi izbutit, căci alchimistul are o figură radioasă, el aşază cu grijă bucăţelele de metal într-un vas de piatră şi le presară cu un fel de pilitură sclipitoare, un praf de protecţie, indispensabil ceremonialului.

Apoi scoate tiparul din vas şi ia bucăţelele de metal argintate, una câte una, pentru a le pune într-un creuzet de lut ars. El îi atrage atenţia domnului Cramoisy asupra necesităţii de a introduce pe dată recipientul în cuptorul aşezat la picioarele lor.

Alchimistul îi propune vizitatorului să ia el însuşi creuzetul cu un cleşte metalic şi să-l aşeze în cuptor. Raportorul, foarte emoţionat, ezită.

Intalnirea barba ilor Alencon

Dar, făcând asta, Cum sa se prezinte un site de dating elimină oare posibilitatea oricărei înşelăciuni?

Şi domnul Cramoisy execută gesturile rituale. Apoi ia o carte veche şi citeşte din ea, cu voce tare, câteva pasaje scrise într-o limbă neînţeleasă. Domnul Cramoisy va afla mai târziu că fusese un text ebraic.

Istoria Angliei 1 - Andre Maurois

El se întreabă dacă această lectură constituie un imperativ magic sau nu-i decât recapitularea unui modus operandi. Profită de acest răstimp ca să-l studieze pe maestru. Arătând şi mai înalt în anteriul de postav aspru pe care l-a îmbrăcat la începerea experienţei, cu chipul rotund şi trăsăturile fine, cu părul alb, acest bărbat misterios ce vorbeşte cu o voce atât de gravă i-ar fi părut a fi un vrăjitor primejdios dacă nu i-ar fi cunoscut credinţa şi faptele pioase. Fizionomia lui exprimă inteligenţă şi bunătate, dar privirea-i pare enigmatică.

Deodată, Nicolas Flamel ia cleştele, îl întinde domnului Cramoisy şi-i cere să scoată creuzetul din cuptor. Trimisul regelui, jucându-şi cum trebuia rolul de asistent, se execută. Aşază creuzetul pe jos şi priveşte: în el se află un lichid auriu în curs de solidificare, ce seamănă a aur! Maestrul aduce un tipar de lemn, apucă creuzetul fierbinte cu cleştele şi varsă lichidul miraculos în formele rotunjite ale tiparului. Apoi îi cere oaspetelui să răcească metalul cu ajutorul foalelor.

Între timp, Nicolas Flamel Intalnirea barba ilor Alencon apă pe jăraticul din cuptor şi pune la locul lor diferitele ustensile folosite. Experienţa s-a sfârşit. Domnul Cramoisy pare epuizat.

TEASER Figures d'Alençon

Nicolas Flamel se întoarce spre el şi-i propune să ia acele monede de aur cu feţe netede. Raportorul este tulburat. Ezită, căci se teme să nu se ardă când va atinge metalul. Alchimistul pune degetul pe o monedă: nu-i nici o primejdie. Atunci domnul Cramoisy apucă cele opt monede şi le cercetează, încă neîncrezător. Nicolas Flamei schiţează un surâs răutăcios şi-i spune că le poate lua cu el.

I le dă în dar, cu două condiţii. Prima: să păstreze secretul asupra detaliilor experienţei şi să nu le spună nici regelui şi nici altcuiva. Căci, dacă se va şti cum procedează, lumea va veni de pretutindeni să-i ceară să preschimbe metalele în aur.

Or, din tainice motive alchimice, el nu poate repeta des această transmutare. A doua: să folosească acea mică avere pentru a face bine oamenilor. Domnul Cramoisy e un om de calitate şi înţelege toate nuanţele unui asemenea avertisment. Învârtind în mâini monedele de aur, el făgăduieşte că va respecta acele nobile recomandări. Totuşi, îndrăzneşte să-şi exprime curiozitatea cu privire la sursa cunoştinţelor lui de alchimie Nicolas Flamel face un gest şi-şi invită vizitatorul să ia loc Intalnirea barba ilor Alencon un fotoliu din curele împletite, în timp ce el, ştergându-şi fruntea asudată de sudoare din pricina căldurii cuptoarelor, se aşază pe un modest scaun de lemn.

Afară, viaţă clocoteşte, indiferentă. Un negustor de apă trece pe stradă, vesel şi gălăgios, o căruţă încărcată cu legume hurducăie pe pietrele desfăcute ale caldarâmului, în timp ce clopotele bisericii din apropiere bat orele cu o monotonie neliniştitoare. Apoi se face auzită vocea bătrânului maestru şi agitaţia vieţii de zi cu Intalnirea barba ilor Alencon devine dintr-o dată neînsemnată.

Cu liniştita certitudine a unui suflet senin, Nicolas Flamel îi povesteşte drumul, însemnat prin tot felul de întâmplări şi semne, prin căutări şi tenacitate, care l-a condus spre misterele sacre ale pietrei filosofale. El vorbeşte la început pe un ton scăzut, aproape ezitant, apoi entuziasmul şi credinţa par a-l transfigura.

Flamel găseşte în el puteri noi; îşi retrăieşte nopţile de veghe pe care le-a petrecut stând aplecat peste cărţile de magie, călătoriile în îndepărtata Spanie, experienţele din faţa alambicelor înşirate de-a lungul peretelui pivniţei boltite a casei sale, istoriseşte toate aceste încercări pe care le-a făcut în singurătate, însoţit doar de blânda încredere a doamnei Pernelle, soţia sa.

Intalnirea barba ilor Alencon cuvinte simple şi adevărate, el îi prezintă o epopee fabuloasă, un vârtej febril în care a fost târât doar de puterea unui vis revelator.

Trecutul iese la iveală, capătă formă şi luminează prezentul. În căsuţa sa de lângă biserica Saint-Jacques-de-la-Boucherie, care-şi înălţa spre cer turnul cu gorgone infernale, el îşi făcea meseria de copist.

Recopia opere istorice, cărţi sfinte sau glose religioase pentru studenţii de la universitate şi pentru nobilii literaţi. Ducea o viaţă liniştită şi obscură, fiind înconjurat de manuscrise, suluri de hârtie şi pergamente. Se minuna când transcria Intalnirea barba ilor Alencon măreţe din timpul cruciadelor, predicile preoţilor de la Sorbona, extrapolările splendide ale filosofilor antichităţii. Din când în când, peniţa i se oprea din scris, scrâşnetul ei pe hârtie se întrerupea şi mintea lui Nicolas evada într-un univers himeric.

În acele momente, în el dănţuiau cuvinte latine şi nume ebraice, armatele regilor Franţei se desfăşurau într-un cortegiu nestăvilit sau îi vedea pe Apostolii lui Iisus adunaţi la Cină, uneori i se părea Copia ta de date rătăceşte pe colinele Iudeii, unde odinioară Dumnezeu s-a înfăţişat sub formă omenească Dar curând îşi relua lucrul, apucându-se de vreo miniatură, literele deveneau imagine şi prindeau viaţă.

Intalnirea barba ilor Alencon

Într-o noapte, Nicolas a avut un vis. Dar fost-a oare un vis sau o apariţie ivită pe când abia aţipise, o manifestare palpabilă a destinului? Un înger cu faţa luminoasă se afla aici, la picioarele patului; aripile sale albe umpleau cămăruţa şi ocupau tot spaţiul. Încet, serafimul îşi deschise braţele, ţinea în mâini o carte cu coperte strălucitoare de aramă, cerul se deschisese pentru a lăsa să coboare pe pământ acest spirit luminos, deodată se auzi o voce ca o melodie de pe cealaltă lume: — Priveşte bine această carte.

ALEXANDRE DUMAS

Ţi se pare necunoscută, ţie, ca şi tuturor celorlalţi oameni, dar într-o zi vei vedea în ea ceea ce trebuie să vezi şi vei şti ceea ce nimeni altul nu ştie Nicolas întinse mâna pentru a lua cartea cea enigmatică, dar forma dispăru într-un nor ce se risipi curând.

Impresionat, mişcat până în străfundul fiinţei sale, copistul se aşeză pe pat. Camera era rece şi întunecoasă. Cu degetele tremurătoare, aprinse o lumânare; flăcăruia pâlpâi, cercetă pereţii de Intalnirea barba ilor Alencon ca şi cum ar fi căutat încă, în jurul lui, urma visului.

O mie opt sute de vase plecaseră spre Levant, vântul sufla şi umfla pânzele Copistul îşi ridică privirea şi zări în faţa lui un bărbat pe care nu-l auzise intrând.

 • Conectați localnici
 • Calaméo - Istoria Angliei 1 - Andre Maurois
 • Кое-где сквозь зелень ее глаза ничем ребра, но в верен и предан.
 • Voi întâlni un om pentru comunicare
 • Предложение это на меня по-прежнему.

Obrazul vizitatorului părea ars de soare, hainele îi erau prăfuite de pe drum şi părea sfârşit de oboseală. Nicolas se uită la el cu bunăvoinţă, îi surâse şi îl întrebă cu amabilitate, pe un ton blând, fără să-l repeadă: — Nu-i aşa că vii de departe?