Femei Maroc | Femei frumoase din Maroc

Femeile marocane. Condiția femeii în islam

Istoric[ modificare modificare sursă ] Din punct de vedere istoric, familia patriarhală s-a dovedit a fi cea mai durabilă structură socială din societățile musulmane, mult mai durabilă decât structurile construite în jurul asocierii profesionale sau al interesului de clasă. Legea islamică privilegiază familia față de alte instituții. Legile de moștenire, care favorizează bărbații, sunt înscrise în Coran alături de alte prevederi discriminatorii, precum inferioritatea testamentară a femeilor în cadrul anumitor proceduri juridice.

Spre deosebire de hijab, nu se află în rândul obiceiurilor asupra cărora insistă musulmanii de astăzi. Onoarea personală și familială este deseori identificată cu controlul exercitat asupra sexualității femeilor, parte esențială pentru identitatea publică și socială a bărbaților.

În același timp, nu poate exista nicio îndoială că rolul public și simbolic al femeilor se Femeile marocane în miezul discursului islamist.

În polemici numeroase, autorii islamici pun în contrast Femeile marocane musulmană virtuoasă cu omoloaga ei occidentală sau occidentalizată - dezgolită, lipsită de virtute și coruptă, potențială sursă de fitna - rivalitate. Consensul musulman a stabilit că femeia reprezintă un model pe Femeile Femeile marocane a muncii lui Dumnezeu. În istoria profeților lui Dumnezeu, apar și anumite femei care le Femeile marocane alături. Coranul spune poveștile acestor femei cu anumite detalii și cu o complexitate aparte.

Poveștile despre femei prezintă o bogată colecție de istorie sacră precum și un exemplu paradigmatic pentru contemplarea și ghidarea musulmană. Chiar și cei mai mari interpreți ai literaturii, din trecut și pană în prezent, au recunoscut dimensiunea simbolică a mesajului coranic despre figura sacră a femeii Femeile marocane trecut.

A Patra Sura în Coran : النسآء An-Nisā — Femeile[ modificare modificare sursă ] Medinită, de versetepogorâtă după Cea pusă la încercare Această sură s-a numit "Femeile" deoarece, foarte multe pasaje ale acesteia fac referire la drepturile femeii precum și la întrebări legate de viața de familie Femeile marocane general: moștenire, interzicerea căsătoriei în termen de anumite grade de înrudire, relațiile maritale, și așa mai departe.

Versetul de deschidere subliniază unitatea esențială a rasei umane și obligațiile reciproce, care decurg din înrudenia dintre bărbați și femei. O mare parte din sura este dedicată influenței legislației practice asupra problemelor de pace și de război, precum și asupra relațiilor dintre credincioși și necredincioșii, în special cu ipocriții.

Versetele infirmă posibilitatea de a crede în Dumnezeu fără să creadă în profeții Săi: și astfel se ajunge la faptul că evreii neagă ideea de profeție, nu numai la Muhammad ci și la Iisus; precum și ideea creștinilor, care îl neagă pe Muhammad și îl divinizează pe Isus. Deși, Iisus nu s-a "simțit niciodată prea mândru să fie robul lui Dumnezeu" versul Nu există nici o îndoială că această sura aparține în întregime în perioadei Medinite.

În Femeile marocane revelației, această urmează imediat după Al Imran Dakar dating site uri conform unor autorități — și este separată de acea din urmă, din punct de vedere al timpului, de către Al-Ahzab și Al-Mumtahanah. Pe ansamblu, este cel mai probabil că aceasta să fi fost descoperită în al patrulea an după Hijrah, deși câteva versete ale sale pot aparține unei perioade mai timpurii; versetul 58 a apărut la o dată ulterioară.

Femeile marocane

Temeți-vă de Domnul vostru care v-a creat dintr-un singur suglet, din care a creat și perechea, apoi din amandoi a răspândit mulțime de bărbați și femei. Temeți-vă de Dumnezeu asupra căruia vă ântrebați și cinstiți pântecele ce v-au purtat, căci Dumnezeu veghează asupra voastră!

Versetul 2: Dați orfanilor ceea ce este al lor. Să nu schimbați binele pe cuplu cauta barbat adjud Nu le mâncați averile lor în locul alor voastre, căci acesta este greu păcat.

Așa vă va fi mai ușor vouă, dacă nu puteți ține o casă mare. Versetul 4: Dați-le femeilor voastre dota de bună voie, însă dacă ele sunt atât de bune pentru a vă lăsa o Femeile marocane, mancați-o sănătoși. Versetul 7: Bărbaților li se cuvine o parte din ceea ce părinții și rudele lor au lăsat, după cum și femeilor li se cuvine o parte din ceea ce părinții și rudele lor au lăsat, fie că este mult fie că este puțin, partea este hotărâtă.

Versetul Cât despre copii voștri, Dumnezeu vă poruncește să-i dați băiatului cât la două fete. Dacă a avut un copil, o șesime din moștenire este a fiecăruia dintre părinții lui.

Dacă nu are copii, părinții lui îl vor moșteni: o treime este a mamei lui. Dacă are frați, o șesime este Femeile marocane mamei lui, după ce îi vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite datoriile. Voi nu știți care dintre părinții ori fii vă vor fi mai Femeile marocane întru ajutor.

Aceasta este obligația hotărâtă de Dumnezeu. Fete singure din Iași care cauta barbati din ClujNapoca este Știutorul, Înțeleptul. Versetul Dacă soțiile voastre nu au avut copii, jumătate din ceea ce v-au lăsat este a voastră. Dacă au un copil, un sfert din ceea ce v-au lăsat este al vostru, după ce le vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite datoriile.

Dacă voi nu aveți copii, un sfert din ceea ce ați lăsat va fi al soțiilor voastre. Dacă aveți un copil, o optime din ceea ce Femeile marocane lăsat este al lor, după ce vă vor fi fost îndeplinite poruncile și plătite datoriile.

Dacă un bărbat sau o femeie nu are nici părinți și nici copii, și lasă o moștenire, atunci dacă are un Femeile marocane ori o soră, o șesime va fi a fiecăruia dintre ei. Dacă are mai mulți, își vor o fata obisnuita între ei a treia parte din moștenire, după ce îi vor Vosges Dating Site Abordarea site Femeile marocane dating poruncile și plătite datoriile fără ca cineva să fi fost păgubit.

Aceasta este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu este Știutorul, Blândul. Versetul Chemați patru martori dintre voi împotriva acelora dintre femeile voastre care au săvârșit o faptă rușinoasă.

Dacă ei depun mărturie, atunci închideți-le în casăe până la moarte, dacă nu le va da Dumnezeu nicio putință de scăpare. Versetul Dacă cei doi dintre voi care au săvârșit aceasta sunt dintre voi, puneți-i la cazne! Dacă se căiesc și se îndreaptă, lăsații, căci Dumnezeu este De- căință- primitorul, Milostivul. Nu vă este îngăduit să primiți femei ca moștenire, împotriva voinței lor.

Nici să le siliți să vă înapoieze o parte din ceea ce le-ați dat, doar dacă nu au preacurvit. Purtați-vă cu ele cuviincios!

Dacă le urâți Versetul Dacă vreți să schimbați o soție pe alta, și i-ați dat deja un talant uneia dintre ele, nu-l mai luați înapoi. A-i lua înapoi este o josnicie și-un păcat vădit.

  1. În spatele vălului | Societate | DW |
  2. Rever pentru a intalni o femeie islamica
  3. Femei Maroc | Femei frumoase din Maroc
  4. Islamul în Occident: la Roma, faci ce fac romanii | Europa | DW |
  5. Cobre si fachiri in Piata Nebuna din Marrakech.
  6. Condiția femeii în islam - Wikipedia
  7. Site ul de intalniri de aventura

Versetul Și cum l-ați lua, atunci când v-ați legat unul de celălalt și femeile voastre au primit de la voi un legământ greu? Versetul Nu vă căsătoriți cu femeile e care tații voștri le-au avut de soții, în afară de cea ce a fost înainte, căci cu adevărat aceasta este o faptă nerușinată și silnică, un drum rău ales.

Versetul Vă sunt oprite vouă: memele voastre, fiicele voastre, surorile voastre, mătușile din partea tatălui, mătușile din partea mamei, fiicele fraților voștri, fiicele surorilor voastre, mamele voastre care v-au alăptat, surorile voastrede lapte, mamele femeilor voastre, fiicele voastre vitrege aflate sub oblăduirea voastră, cele născute din femeile voastre cu care ați fost căsătoriți cândva — dacă nu ați apucat însă să intrați la ele nicio vină nu va fi asupra Femeile marocane — soțiile fiilor voștri, zămisliți din coapsa voastră.

Vă este oprit să vă căsătoriți cu două surori [7]în afară înainte de ceea ce a fost înainte. Dumnezeu este Iertător, Milostiv. Versetul după cum vă sunt oprite femeile măritate [8]afară de cele pe acre Femeile marocane stăpânește dreapta voastră. Așa vă este scris vouă de la Dumnezeu.

Femeile marocane

Afară de acestea, vă este îngăduit să vă folosiți averile pentru a vă căsători cu celelalte și nu pentru a vă desfrâna. Dați-le femeilor cu care v-ați desfătat răsplata, căci aceasta este o datorie. Nicio greșeală nu va fi asupra voastră pentru ceea ce ați căzut împreună la învoială, păzind ceea ce era poruncit.

Europa Islamul în Occident: la Roma, faci ce fac romanii Discriminarea femeilor musulmane naşte polemici aprige în societatea contemporană. Pe de altă parte, societatea musulmană din Occident trezeşte adeseori frica societăţii laice fsţă de perceptele islamului extremist. UE şi Coranul Dacă în Occident discriminarea femeilor musulmane naşte polemici înverşunate, în societăţile religioase subiectul este Femeile marocane şi inexistent. Relaţiile dintre bărbaţi şi femei în societatea islamică, dreptul femeilor la moştenire, la muncă, la educaţie, la egalitate de şanse sunt teme care nu interesează prea mult cultura patriarhală a Orientului, care a Femeile marocane femeilor o poziţie de inferioritate în raport cu bărbaţii. În Coran nu există o asemenea inegalitate, dar prin interpretări făcute de-a lungul secolelor, s-a ajuns la deformări evidente ale textului original.

Dumnezeu este Știutor, Înțelept. Versetul Cel dintre voi care nu are putința să se căsătorească cu femei credincioase, libere, va lua din cele stăpânite de dreapta voastră.

Unul, Dumnezeu cunoaște credința voastră și voi unii din alții sunteți coborâtori. Luați-le de soții, cu îngăduința familiei lor. Dați-le dota Femeile marocane cuviință! Să fie femei cinstite! Să nu-și ia ibovnici [9]! Dacă sunt măritate, și precurvesc, vor avea parte doar de jumătate din osânda pe acre ar avea-o femeile libere. Acestea sunt pentru cel care se teme de desfrâu. Cel mai bine este să fie răbdători. Versetul Bărbații sunt mai presus decât femeile, fiindcă Dumnezeu le-a dat întâietate asupra lor și fiindcă ei cheltuiesc din averi pentru ele.

Femeile marocane

Femeile cinstitesunt pioase, păstrând în taină ceea ce Dumnezeu păstrează. Dojeniți-le pe cele de a căror ascultare vă este teamă! Părăsiți-le în așternuturi! Nu le căutați însă gâlceavă, dacă vă dau apoi ascultare. Dumnezeu este Înalt, Mare.

Femeile din Maroc sunt prea frumoase pentru a deveni slujnice pentru cele din Arabia Saudită

Versetul Dacă vă este teamă de despărțirea a doi soți, luați un judecător din familia soțului și altul din familia soției. Dumnezeu va hotărî înțelegerea între ei, dacă vor voi să se împace. Dumnezeu este Știutor, Cunoscător. Versetul cănd o femeie se teme de părăsirea ori nepăsara soțului său, nu i se face nicio vină, dacă ei se vor împăca, căci împăcarea este un lucru bun. Oamenii sunt mânați de zgârcenie. Dacă faceți binele și dacă ă temeți de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este Cunoscător, Femeile marocane ceea ce făptuiți.

Categorii populare

Versetul Voi nu veți putea fi întru totul drepți cu fiecare dintre femeile voastre, chiar dacă țineți morțiș. Nu fiți prea părtinitori, lăsând-o pe vreuna dintre ele de izbeliște. Dacă vă împăcați și vă temeți de Dumnezeu, să știți că El este Femeile marocane, Milostiv. Versetul Dacă soții se despart, Dumnezeu îi va îmbogății pe fiecare din preaplinul Său. Dumnezeu este Cuprinzător, Înțelept. Concluzii despre Sura Femeile[ modificare modificare sursă ] Sura a fost revelată la începutul anului trei, conform calendarului islamic, dar nu a fost finalizată până în jurul anului opt [10].

Cu toate acestea, sura arată o oarecare coerență tematică, Femeile marocane ciuda revelației sale dezmembrate și în curs de desfășurare. Acestă sură Medianită are ca scop protejarea comunității musulmane nou formate, prin conturarea unor comportamente acceptabile pentru musulmani. Sura are drept scop eradicarea practicilor anterioare ale comunităților păgâne arabe, care nu mai sunt considerate morale în societatea musulmană. Surele de la Mecca condamnă obiceiul infanticidului feminin și neglijarea văduvelor și orfanilor.

După apariția islamului, femeilor li s-au acordat drepturi garantate la moștenire, sub umbrela de protecție a familiei. Soțul a fost obligat să întrețină femeia și copiii.

Haine marocane — 13 oferte pe Joom

Deși poligamia a fost Femeile marocane, numărul soțiilor a fost limitat la patru, fiecare trebuind să fie tratată egal. Nu este vorba despre o inegalitate spirituală.

Coranul se adresează în mod explicit atât femeilor, cât și bărbaților, iar femeile vor trebui să plătească pentru acțiunile imorale la Ziua Judecății. Partea unei surori reprezintă jumătate din partea fraților ei, conform legilor coranice întrucât se presupune că o va întreține soțul. Un soț poate pedepsi aspru, din punct Femeile marocane vedere fizic, o soție recalcitrantă sau nesupusă, ca măsură ultimă în cazul în care orice altă metodă a eșuat. În anumite proceduri juridice, Matchmaking Dating Site unei femei nu valorează decât jumătate din mărturia unui bărbat - se presupune că, fiind nefamiliarizată cu problemele legate de afaceri, va avea nevoie de un prieten pentru a-i reîmprospăta memoria.

Femeile marocane

A aduce argumente conform cărora condițiile moderne impun o abolire a prevederilor discriminatorii ale Coranului înseamnă să te opui dogmei potrivit căreia textul este stabilit pe vecie. Conform moderniștilor, Coranul a fost revelat la un anumit moment și într-un context social specific.

Scopul lor este de reinterpreta aceste prevederi în cheie modernistă. Dificultatea cu care se confruntă moderniștii este că dacă iau textul coranic ca atare, fără a-l interpreta astfel încât să se conformeze tendințelor și modelor sociale actuale, sunt adesea mai aproape de înțelesul și scopul său original.

Spre exemplu, versetele care permit poligamia impun ca fiecare soție să fie tratată egal. Tradiționaliștii interpretează egalitatea în termeni legali: dreptul fiecărei soții la propria locuință, la egalitate în privința întreținerii materiale. Moderniștii subminează Femeile marocane instituție, adăugând o dimensiune emoțională și psihologică noțiunii de egalitate, argumentând Femeile marocane, deoarece nu se poate aștepta ca un bărbat să fie egal implicat emoțional față de toate soțiile sale, poligamia este efectiv eliminată.

Conform prevederilor coranice, delictul de zina Femeile marocane atestat de patru bărbați adulți independenți martori la act. Deoarece, conectări locale simple natura Femeile marocane, o asemenea prevedere este practic imposibil de îndeplinit, potrivit acestui argument, decența sexuală este, în principiu, satisfăcută, în vreme ce este evitată asprimea socială nedorită.

În multe ținuturi musulmane femeilor le-au fost refuzate sistematic drepturile de moștenire conform legii islamice, fie prin presiunile familiei, fie prin tertipuri juridice.

Căsătoria între veri de gradul întâi, permisă în islam, este de multe ori impusă, fetele fiind obligate să se mărite cu verii lor primari pentru a menține averea în familia patriarhală. Aceștia sunt tații, fiii, frații, frații de lapte, nepoții și rudele masculine prin alianță. Deși tradițiile locale diferă, tabu-ul asupra asocierii feminine cu bărbați din afara relațiilor mahram este răspândit în toate societățile musulmane.

În anumite părți din Africala sud de Saharalegea islamică a ajuns să se amestece cu tradițiile locale care le acordă femeilor drepturi substanțial mai mari în privința căsătoriei și divorțului.

Femeile plinute sunt mai bune la pat?

Este posibil ca uneori femeile să se fi bucurat uneori de o poziție onorantă și protejată în acest sistem, dar libertatea lor era limitată în proporție directă cu capacitatea lor de reproducere, ca mesagere genetice și purtătoare ale identității de rudenie. La Cairode exemplu, în anul femeilor le era interzis să se roage alături de bărbați în moschei deoarece musulmanii sunt de părere că prezența femeilor inspiră o devoțiune de Femeile marocane tip cu totul diferit de acela care este necesar într-un loc dedicat venerării lui Dumnezeu.

Comentarii

Excluderea femeilor a fost întărită prin tabuurile de impurificare legate de menstruațienatalitate și contactul cu copiii. În Occidentpână de curând îmbrăcămintea era principalul indiciu extern al statutuluiclasei și profesiei. În societățile musulmane, în care meseriile și meșteșugurile reprezentau adesea apanajul unor grupuri etnice particulare, îmbrăcămintea și înfățișarea fizică mergeau împreună.

Spre exemplu, diferitele ordine sufite puteau fi identificate după stilul turbanelor și cutele veșmintelor lor. Autocrații reformatori din secolele al XIX-lea și al XX-lea au încercat adesea să elimine loialitățile locale, insistând Site ul cu romani unui acoperământ al capului standardizat.

Se spune că sunt similare costumelor purtate de soțiile lui Muhammad. Această tradiție musulmană inventată a apărut pentru prima dată la femeile afiliate grupării Fraților Musulmani Surorile Musulmaneîn perioada anului A devenit din ce în ce mai populară și semnifică în general sprijin din partea femeilor pentru scopurile mișcărilor islamiste.

Prin adoptarea veșmântului islamic o femeie poate chiar să sfideze autoritatea patriarhală și în același timp să le transmită bărbaților ne-mahram ca nu este disponibilă din punct de vedere sexual. În țări, inclusiv Femeile marocane, în care sunt posibile alte opțiuni, un asemenea act ar putea reprezenta un geste de independență care semnalează o respingere a moravurilor sociale nemusulmane care prevalează.

Chiar și în Arabia Saudită au avut loc demonstrații organizate de femeile care protestau împotriva Șaria care le interzice să conducă vehicule cu motor. În rândul femeilor mai puțin bogate, migrația forței de muncă impune schimbări în cadrul diviziunii sexuale a muncii, o proporție semnificativă de gospodării fiind acum Femeile marocane de femei.

Universitățile produc tot mai multe absolvente. Semnele schimbării sunt deja vizibile.