Women's Aid

Femeia care cauta asisten a financiara urgenta.

Conținutul

  Ajutor financiar de urgență Informații Ajutorul financiar de urgență se acordă conform Legii nr.

  Femeia care cauta asisten a financiara urgenta

  Acest ajutor poate fi acordat familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotarâre a consiliului local. Acte necesare Solicitare scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure cerere de mână ; Carte de identitate a solicitantului; Alte documente din care să rezulte caracterul situaţiei de urgenţă şi extinderea pagubelor ex.

  Observații Cererea însoțită de actele doveditoare menționate mai sus, se prezintă pentru verificare şi înregistrare la Directia de Asistență Socială Braşov Str. Panselelor nr. Program de lucru cu publicul Luni, Marți, Miercuri, Vineri: Beneficiari Cetăţenii care au împlinit vârsta de de ani şi au domiciliul stabil în municipiul Braşov.

  Femeia care cauta asisten a financiara urgenta

  Cuantum Cuantumul ajutorului Femeia care cauta asisten a financiara urgenta urgenţă la împlinirea vârstei de de ani este de lei. Ajutor de înmormântare Informații Ajutorul de înmormântare se acordă conform Legii nr.

  Femeia care cauta asisten a financiara urgenta

  Ajutorul se acordă în cazul decesului titularului de ajutor social sau a unei persoane din familia beneficiară de ajutor social. Valoarea acestuia este stabilită prin Dispoziție de primar și are valoarea de lei.

  Observații Soţul sau soţia supravieţuitoare.

  Femeia care cauta asisten a financiara urgenta

  Copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun În lipsa celor de mai sus, persoana care poate dovedi că a suportat cheltuielile de înmormântare. Cererea, însoțită de actele doveditoare menționate mai sus, se prezintă pentru verificare și înregistrare la Directia de Asistență Socială Brașov Str.

  Femeia care cauta asisten a financiara urgenta