Ultima oră

Dating site pentru persoanele cu MTS

Conținutul

  Samoila Dumitru, Nr. Societatea are in vedere o prelucrare succinta a datelor cu caracter personal ce se limiteaza la o stocare generala.

  Dating site pentru persoanele cu MTS

  Procesăm și utilizăm informațiile furnizate direct de la persoanele vizate prin comunicare directa si prin formularele de contact online exclusiv pentru indeplinerea scopurilor prezentate mai jos. Categorii de date cu caracter personal prelucrate: Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate avand in vedere scopurile specificate mai sus sunt datele de contact ale persoanelor vizate, necesare Dating site pentru persoanele cu MTS vederea derularii relatiei comerciale cu respectivul partener, si anume: numele, prenumele, functia, numarul de telefon, adresa de email; la documentele financiar-contabile se vor prelucra si numarul, seria si data emiterii cartii de identitate si semnatura daca ne referim la documentele ce necesita semnatura.

  Societatea nu va transfera sau nu va prelucra niciun fel de Date cu Caracter Personal în afara Uniunii Europene sau a Azzaro Dating Site Economic European SEE fără a se asigura în prealabil că orice contractant încheie și respectă Clauzele Contractuale Standard sau o altă clauză sau un alt acord care pot fi aprobate la anumite intervale de timp de către Comisia Europeană sau alte garanții sau o altă excepție, astfel cum acestea sunt prevăzute de GDPR pentru aceste transferuri.

  Dating site pentru persoanele cu MTS

  Perioada de retentie: Datele cu caracter personal colectate sunt pastrate doar in scopurile pe care le-am mentionat mai sus si sunt pastrate pana cand relatile comerciale existente sau potentiale inceteaza, cu exceptia cazului in care retentia este necesara si in alte scopuri si nu este indicat altfel in mod explicit. Drepturile Persoanei Vizate: Dreptul de acces, dreptul la rectificare, stergerea datelor cu caracter personal, limitarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a retrage consimtamantul explicit acordat.

  Dating site pentru persoanele cu MTS

  Consecința neobținerii de către Societate a acestor date cu caracter personal sau a retragerii consimtamantului explicit acordat poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili relația comerciala ori imposibilitatea executării în mod adecvat conform obligațiilor agreate a respectivei relații.

  Actualizarea Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal: Aceasta politica este actualizata in mod frecvent iar ultima actualizare a fost realizata in Aprilie radu.

  Dating site pentru persoanele cu MTS