Acte necesare

  • Cazier Judiciar - 1 exemplar
  • Fişa medicală
  • Aviz psihologic

NOTĂ: Toate documentele trebuie să aibă data de eliberare anterioară datei începerii seriei. Pentru fişa medicală şi avizul psihologic asigurăm asistenţă din partea personalului şcolii.

  • Cazier Judiciar - 1 exemplar
  • Chitanţă 68 ron - contravaloare permis, achitată la CEC
  • Chitanţă 6 ron - taxă examinare, achitată la Finanţe Publice Locale Iaşi

NOTĂ: Cererea tip de examinare şi fişa de şcolarizare se fac la secretariatul şcolii.
Tweets
    Copyright © 2012 TDV Auto Expert. www.tdvauto.ro